Un dels projectes innovadors que estem treballant des de la Fefic és la creació d’un Observatori de Fires per tal de captar, avaluar, processar i difondre coneixements que puguin ser de referència al sector firal i a l’economia catalana.

Missió:

La missió de l’Observatori de Fires és elaborar i difondre dades, indicadors i estudis sobre el sector firal de Catalunya i posar-ho a l’abast dels agents que configuren el sector: institucions firals, organitzadors, empreses de serveis, institucions, mitjans de comunicació, així com el públic particular interessat.

La informació es presentarà de manera ordenada, àgil i accessible facilitant l’accés i la comprensió per tal que tothom pugui visualitzar la importància cabdal del sector firal a Catalunya i el seu impacte a l’economia catalana.

Visió:

Ser un Observatori referent del sector firal de Catalunya arreu del territori, amb informació rigorosa, ordenada i accessible, que contribueixi a reforçar el sector com a motor d’activació econòmica i, alhora, una eina d’orientació i ajuda en la presa de decisions estratègiques dels organitzadors.

Foto cedida per Fira de Barcelona

Fases del treball:

Per assolir un nivell d’informació rigorosa i fàcilment actualitzable cal plantejar i consensuar bé des de l’inici els indicadors a incloure a l’Observatori. Aquesta fase inicial de treball és clau pel desenvolupament òptim de l’Observatori i en les quals ara ens hi trobem treballant.

És per això, que l’equip de la Fefic ara treballa en la definició de les variables base, els indicadors a elaborar a partir de les variables consensuades i la definició d’altra informació que pot incloure l’Observatori.

En paral·lel, també s’està fent un treball de camp enfocat a la recollida d’informació a partir dels nostres socis, del Departament de Comerç de la Generalitat de Catalunya, de les Diputacions provincials i de l’Idescat.

Així doncs, amb tota la informació recollida podrem començar a elaborar el primer estudi que portarà per nom Estudi d’impacte del sector firal a l’economia catalana i que posarem al vostre abast tant punt el tinguem finalitzat.

Estigues atent a les noticies d’aquesta web i a les nostres xarxes socials per seguir l’evolució de les tasques de l’Observatori de Fires i assabentar-te de quan pots consultar l’estudi.

Si vols més informació, posa’t en contacte amb nosaltres omplint el següent formulari: