Comissions FEFIC

Per poder tirar endavant els projectes que la Junta presenta en el seu programa electoral i assolir els objectius, cal una implicació del conjunt de tots els membres de la Junta directiva alhora que la complicitat dels socis de la Fefic.

Per aquesta raó, la nova Junta directa treballa de forma col·legiada les següents comissions:

Comissió de Lobby

Aquesta Comissió avaluarà la possibilitat de crear la taula del sector firal amb la participació dels diferents nivells de l’administració, com a instrument per la defensa dels interessos del sector i l’acció consensuada per la recuperació efectiva de l’activitat firal. També mantindrà contactes periòdics amb els diferents interlocutors de teixir complicitats i espais de col·laboració.

Composició: 

 • Coralí Cunyat, presidenta
 • Bernat Vilarasau, vicepresident 1r
 • Oriol Oró, vicepresident 2n
 • Teresa C. Condom, vocal en representació del Sr. Constantí Serrallonga
Comissió de Serveis

Comissió que treballa per impulsar la creació de la nova carta de serveis per tal de poder oferir eines, instruments i capacitats útils als associats de la Federació. Es constitueixen subcomissions com la de Formació, mesures COVID-19, sostenibilitat firal (ODS), innovació firal, suport contractacions, portal de proveïdors…

Composició:

 • Fabio Valbonesi, vocal
 • Roger Sàbat, vocal
 • Magí Senserrich, tresorer
 • Silvia Mansilla, vocal
Comissió de Comunicació

Comissió estratègica per poder donar visibilitat a la feina feta per les altres comissions de treball. S’estableixen dues subcomissions: una de comunicació externa centrada en la presència renovada a les xarxes socials i una de comunicació interna en relació amb els socis.

Composició:

 • Coralí Cunyat, presidenta
 • Bernat Vilarasau, vicepresident 1r
 • Xavier Roure, secretari