Càpsusla Experience Fira de Barcelona febrer de 2023

Càpsula Experience 1 – “Experiències en sostenibilitat a Fira de Barcelona

 

Data: 14/02 de 10h a 11h en modalitat online.

Ponent: Sra. Vanessa Carvalho, Responsable de Sostenibilitat i RSC de Fira de Barcelona

Materials: