Des de la seva creació, la FEFIC ha donat especial rellevància a les activitats de formació adreçades a directius i tècnics de les fires catalanes, tot posant especial atenció al temari i a l’elecció de professors i ponents.

Temes com ara la innovació, la gestió de la qualitat firal, la fidelització dels expositors, el protocol a les fires, l’e-commerce firal i un llarg etcètera són els temes centrals de seminaris, tallers, cursos o conferències.

Aquestes activitats es desenvolupen de forma itinerant, generalment a la seu d’alguna institució firal associada, per tal de facilitar l’assistència als interessats.

Les activitats de formació de la FEFIC estan obertes a qualsevol professional o persona interessada en el tema. Cal destacar que els Socis gaudeixen d’unes condicions d’inscripció especialment atractives.

Activitats

Congresos