La funció principal de la FEFIC és el servei al món firal català i aquesta web vol ser el canal perquè aquest sector pugui mostrar d’una forma global, però també entitat a entitat, la pluralitat de les oportunitats firals que Catalunya ofereix a expositors i visitants.

A més a més, aquesta web és un dels mecanismes de comunicació dels associats a la FEFIC. En aquest sentit, inclou i dóna informació de les novetats tant en normativa com jurídica o fiscal, tant de les activitats de formació organitzades específicament per als professionals de les fires, com dels continguts tècnics del Congrés de Fires de Catalunya que anualment organitzem i que ha esdevingut la referència obligada quan es parla de fires a Catalunya.

Catalunya és un país de fires i aquesta diversitat i realitat es pot veure reflectida a la FEFIC. La Federació de Fires de Catalunya és una organització de caràcter federatiu, amb personalitat jurídica i plena capacitat legal per coordinar, representar, defensar i fomentar el treball dels organitzadors firals a Catalunya que, voluntàriament, hi estiguin associats.

El registre de socis a data 1 de gener de 2016 és de 26 a Barcelona, 6 a Tarragona, 3 a Girona, 7 a Lleida i 2 membres col.laboradors, que representen més de 200 fires i certàmens.

La FEFIC dóna una especial rellevància a les accions que contribueixen de forma més directa a la formació de professionals que treballen i dirigeixen les fires de Catalunya. Dins els serveis que dóna la Fefic, hi ha tot un ventall d’avantatges per tots els associats. A banda de les activitats i eines que oferim, els associats compten amb:

  • Formació específica dissenyada per a les fires totalment gratuïta.
  • Assessorament i disposar d’un tracte preferent de professionals especialitzats.
  • Difusió dels certàmens firals.
  • Avantatges en contractacions col·lectives i estalviar despeses en publicitat i serveis firals.
  • Informació contrastada sobre normatives, subvencions i temes del sector firal.
  • Representatiu d’un col·lectiu firal amb força a Catalunya, actuant com a interlocutor davant les administracions públiques.

Per associar-se a la Federació de Fires de Catalunya, FEFIC, podeu contactar amb secretaria al telèfon 93 806 86 70 o mitjançant correu electrònic a info@fefic.com.