2019-11-09
2019-11-09
Comarcal
Anual
Bolet fresc i productes derivats artesans
Gratuïta
Plaça del Triomf
Terrassa
barcelona
Associació Eix Comercial Sant Pere i Ajuntament de Terrassa
Sra. Mercè Clavel
696 456 333
merce.clavel@gicretail.com
www.eixsantpere.cat
<< tornar