2019-09-20
2019-09-23
Comarcal
Anual
Mostra de productes, tradicions i costrums. Fira Comercial
Gratuïta
Passeig de Manuel Puigvert
Calella
barcelona
Ajuntament
93 769 72 40
info@firadecalella.cat
www.firadecalella.cat
<< tornar