2019-07-05
2019-07-07
Comarcal
Anual
Espectacles d'animació al carrer, comerç i gastronomia.
Gratuïta
Diferents carrers i places de Viladecans
Viladecans
barcelona
Ajuntament de Viladecans
Sr. Xavier Campon
93 659 41 60
alcarrer@alcarrerviladecans.com
www.alcarrerviladecans.com
<< tornar