Ajuntament de Gavà
Gavà
Plaça de Jaume Balmes, s/n
O8850
barcelona
Sra. Virginia Vargas
93 263 91 43
vvargas@aj-gava.cat
Sra. Virginia Vargas
http://www.gavaciutat.cat/es