Ajuntament de Tremp
Tremp
Plaça de la Creu, 1
25620
lleida
Sra. Anna Ritz
973 65 00 05
promocioeconomica@tremp.cat
Sr. Jordi Casanovas
http://www.ajuntamentdetremp.cat/