Fira de Mora la Nova
Mora la Nova
Major, 88
43770
tarragona
Sr. Francesc X. Moliné
Sra. Miriam Vinaixa
977 40 03 47
mvinaixa@moralanova.cat
Sra. Miriam Vinaixa
www.fira-moralanova.com