Fira de la Candelera de Molins de Rei
Molins de Rei
Plaça del Mercat, 5-6 Bxos.
08750
barcelona
Sra. Núria Massana
93 680 03 70
nmf@molinsderei.cat
Sra. M. Carme Pí
http://www.candelera.cat/