Ajuntament El Pla de Santa Maria
El Pla de Santa Maria
Filadores, 2
43810
tarragona
Rafel Fortuny
977 63 00 06
http://www.pla.altanet.org/