Ajuntament del Vendrell
El Vendrell
Plaça Vella, 1
43700
tarragona
Sra. Àngels Farré
977 66 52 53
afarre.promocio@elvendrell.net
Àngels Farré
http://elvendrell.net/