Ajuntament de Vilafranca del Penedès
Vilafranca del Penedès
Cort, 14
08720
barcelona
Sra. Pilar Yagüe
93 892 05 62
pyague@vilafranca.org
Sra. Pilar Yagüe
http://www.vilafranca.cat/