Ajuntament de La Seu d’Urgell
La Seu d'Urgell
Plaça dels Oms, 1
25700
lleida
Noermi Nus
Regidora
973 350 010
Sra. Carli Farràs
http://www.laseu.cat/