2017-03-19
2017-03-19
Estatal
Anual
Punt de trobada per aficionats a l'Slot Clàssic.
Gratuïta
Plaça Major
Vic
barcelona
Ajuntament
93 883 31 00
fires@vic.cat
www.vicfires.cat
<< tornar